Media donoszą, że w grudniu 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) wymierzył TU Warta karę za wysłanie maila na zły adres, pomimo tego, że to klient podał zły adres. Czy rzeczywiście tak było i jakie wnioski można wyciągnąć z tej kary? Przeczytaj!